Lịch công tác tuần của các Phó Chủ tịch HĐND và các Phó Ban chuyên trách HĐND huyện từ ngày 13/01 đến ngày 17/01/2020 

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

CỦA PHÓ CHỦ TỊCH HĐND VÀ CÁC PHÓ BAN CHUYÊN TRÁCH HĐND

HUYỆN QUẢNG TRẠCH

(Từ ngày 13/01/2020 đến ngày 17/01/2020)

THỨ NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ 2

Ngày

13/01/2020

Sáng

Đ/c Mai, Đ/c Hải, Đ/c Hùng, Đ/c Huyên: Hội ý cơ quan

Chiều

Đ/c Mai: Họp Ban chấp hành Đảng ủy cơ quan

Đ/c Hải, Đ/c Hùng, Đ/c Huyên: Làm việc tại cơ quan

Thứ 3

Ngày

14/01/2020

Sáng

Đ/c Mai: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy

Đ/c Hải: Dự Hội nghị Tổng kết Hội người cao tuổi

Đ/c Hùng, Đ/c Huyên: Làm việc tại cơ quan

Chiều

Đ/c Mai: Làm việc tại UBND xã Quảng Tiến

Đ/c Hải, Đ/c Hùng, Đ/c Huyên: Làm việc tại cơ quan

Thứ 4

Ngày

15/01/2020

Sáng

Đ/c Mai: Thăm tặng quà các gia đình chính sách

Đ/c Hải: Đi cơ sở

Đ/c Hùng, Đ/c Huyên: Làm việc tại cơ quan

Chiều

Đ/c Mai, Đ/c Hùng, Đ/c Huyên: Dự Hội nghị triển khai Nghị quyết HĐND huyện năm 2020

Đ/c Hải: Thăm chúc tết các Cơ quan bảo trợ xã hội tỉnh

Thứ 5

Ngày

16/01/2020

Sáng

Đ/c Mai, Đ/c Hải: Gặp mặt các đồng chí Nguyên lãnh đạo huyện

Đ/c Hùng, Đ/c Huyên: Làm việc tại cơ quan

Chiều

Đ/c Mai, Đ/c Hải, Đ/c Hùng, Đ/c Huyên: Dự Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng cơ quan

Thứ 6

Ngày

17/01/2020

 

Đ/c Mai, Đ/c Hải, Đ/c Hùng, Đ/c Huyên: Làm việc tại cơ quan

VĂN PHÒNG HĐND&UBND