Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 06/01 đến ngày 12/01/2020 

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

CỦA LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN QUẢNG TRẠCH

(Từ ngày 06/01/2020 đến ngày 12/01/2020)

THỨ NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ 2

Ngày

06/01/2020

Sáng

Lãnh đạo UBND huyện giao ban đầu tuần và làm việc với các phòng, ban, đơn vị

Chiều

Đ/c Đạt, đ/c Anh: Làm việc tại cơ quan

Thứ 3

Ngày

07/01/2020

Sáng

Đ/c Đạt: Kiểm tra, chỉ đạo cơ sở

Đ/c Anh: Làm việc tại cơ quan

Chiều

Đ/c Đạt: Đi công tác Hà Nội đến sáng ngày 09/01

Đ/c Anh: Họp Kết luận Thanh tra về khiếu nại của ông Hoàng Trung Chính

Thứ 4

Ngày

08/01/2020

Sáng

Đ/c Anh: Làm việc tại cơ quan

Chiều

Đ/c Anh: Làm việc tại cơ quan

Thứ 5

Ngày

09/01/2020

Sáng

Đ/c Anh: Thông qua Báo cáo Dự thảo Kết luận thanh tra tài chính

Chiều

Đ/c Đạt: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Anh: Tổng kết hoạt động của Ngân hàng CSXH

Thứ 6

Ngày

10/01/2020

Sáng

Lãnh đạo UBND huyện dự Hội nghị Tổng kết ATGT huyện năm 2019

Chiều

Đ/c Đạt: Họp Hội đồng thi đua khen thưởng huyện năm 2019

Đ/c Anh: Làm việc tại cơ quan

Thứ 7

Ngày

11/01/2020

 

Đ/c Anh trực Lãnh đạo UBND huyện

Chủ nhật

Ngày

12/01/2020

 

Đ/c Anh trực Lãnh đạo UBND huyện

VĂN PHÒNG HĐND&UBND