NHCSXH huyện Quảng Trạch: Thực hiện tốt Chỉ thị 40-CT/TW, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019 
 Trong năm 2019 mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng tập thể cán bộ NHCSXH huyện Quảng Trạch đã không ngừng nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Trong năm đã chủ động tham mưu kịp thời cho Huyện ủy, UBND huyện, Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TƯ ngày 22/11/2014 của Bộ Chính trị; Chỉ thị 35-CT/TƯ ngày 09/4/2015 của Ban Thường vụ tỉnh ủy và Chỉ thị 32-CT/HU ngày 01/7/2015 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Đã tham mưu cho Ban đại diện tích cực đề xuất với Hội đồng nhân dân, UBND huyện trích từ ngân sách huyện để bổ sung nguồn vốn cho vay các đối tượng chính sách xã hội trên địa bàn với số tiền 550 triệu đồng.
Dư nợ ước thực hiện đến 31/12/2019 là 461.472 triệu đồng, tăng so với đầu năm 32.630 triệu đồng, đạt 99,82% kế hoạch tăng trưởng; tỷ lệ tăng 7,6% so với đầu năm. Doanh số cho vay ước thực hiện đến 31/12/2019 là: 172.923 triệu đồng, với 4.104 lượt hộ vay, bình quân mức vay 42,14 triệu đồng/hộ. Doanh số thu nợ ước thực hiện đến 31/12/2019 là 140.293 triệu đồng.
Nguồn vốn tiền gửi của tổ chức và cá nhân là: 29.003 triệu đồng, tăng so với đầu năm 7.800 triệu đồng, tăng trưởng đạt 120% kế hoạch giao.
Nguồn vốn tiền gửi của Tổ TK&VV là: 22.060 triệu đồng, tăng so với đầu năm là 5.516 triệu đồng; số tiền gửi bình quân 37.800 đồng/01 tháng/01 hộ.
Trong năm 2019 các chương trình kiểm tra đã hoàn thành theo kế hoạch đề ra. Trong công tác quản lý tài chính, hoạch toán kế toán về giải ngân, thu nợ, thu lãi, tiền gửi, thanh toán luôn thực hiện tốt. Đảm bảo công tác oan toàn kho quỹ, lưu trữ hồ sơ, chứng từ và công tác thông tin báo cáo đúng chế độ quy định. Chấp hành tốt quy trình giao dịch xã, quy trình vận hành Intellect. Duy trì tốt công tác định kỳ hạn HSSV, công tác gỡ mã tổ, đóng tài khoản tiền gửi tổ viên theo quy định.
Đã xây dựng 18/18 điểm giao dịch xã theo đúng quy định được Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện phê duyệt. Mở các loại sổ sách theo quy định. Chấp hành nghiêm túc lịch giao dịch cố định tại 18/18 điểm giao dịch xã. Các thành viên tham gia tổ giao dịch lưu động đã chấp hành nghiêm túc theo quy định tại văn bản 4030/NHCS-TDNN ngày 10/12/2014 của Tổng giám đốc.
Tại các điểm giao dịch xã Phòng giao dịch đã công khai niêm yết đầy đủ cơ bản theo văn bản hướng dẫn nghiệp vụ, hòm thư góp ý, nội quy giao dịch, thông báo chương trình tín dụng chính sách, bảng thông tin hoạt động đúng quy định. Duy trì thường xuyên việc theo dõi camera tại các điểm giao dịch xã.
Chất lượng, hiệu quả hoạt động giao dịch xã đạt trên 90 điểm. Chất lượng tổ chức hội, tổ ngày càng được nâng cao.
Công tác thông tin tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước đến bà con nhân dân luôn được quan tâm. Ước thực hiện đến 31/12/2019 là 116 tin bài, phóng sự, vượt chỉ tiêu đầu năm tỉnh giao khoán.
Trong năm 2019 đã tổ chức 18 lớp tập huấn tại 18 xã với 906 người tham gia, đạt 100% kế hoạch năm.
Ngay trong những ngày của tháng cuối năm 2019, tập thể cán bộ NHCSXH huyện đã tích cực bám sát địa bàn, bám sát các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao với nỗ lực chuyển tải nguồn tín dụng chính sách kịp thời đến bà con nhân dân trên địa bàn. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần tích cực trong công tác tạo việc làm, an sinh xã hội trên địa bàn huyện./.
                                      Thu Nga
                             NHCSXH huyện