Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 23/12 đến ngày 29/12/2019 

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

CỦA LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN QUẢNG TRẠCH

(Từ ngày 23/12/2019 đến ngày 29/12/2019)

THỨ NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ 2

Ngày

23/12/2019

Sáng

Đ/c Đạt: Hội ý Thường trực Huyện ủy

Đ/c Anh: Thăm Noel

Chiều

Đ/c Đạt, Đ/c Anh: Họp Tổ văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện

Thứ 3

Ngày

24/12/2019

Sáng

Đ/c Đạt: Làm việc tại UBND tỉnh

Đ/c Anh: Làm việc tại cơ quan

Chiều

Đ/c Đạt: Dự hội nghị tại Tỉnh ủy

Đ/c Anh: Đại hội Chi bộ

Thứ 4

Ngày

25/12/2019

Sáng

Đ/c Đạt: Dự kiểm tra tình hình sản xuất nông nghiệp với UBND tỉnh

Đ/c Anh: Dự Hội nghị tổng kết công tác hiến máu tình nguyện (tại tỉnh)

Chiều

Đ/c Đạt: Họp rút kinh nghiệm về GPMB điện lực Quảng Trạch (tại tỉnh)

Đ/c Anh: Họp BCĐ chỉnh trang cáp (tại tỉnh)

Thứ 5

Ngày

26/12/2019

Sáng

Đ/c Đạt: Dự hội nghị cán bộ cốt cán toàn tỉnh

Đ/c Anh: Làm việc tại cơ quan

Chiều

Đ/c Đạt: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Anh: Dự Hội nghị tổng kết công tác tư pháp huyện

Thứ 6

Ngày

27/12/2019

Sáng

Đ/c Đạt: Dự hội nghị tổng kết công tác QP-AN (tại tỉnh)

Đ/c Anh: Dự hội nghị tổng kết công tác y tế (tại tỉnh)

Chiều

Đ/c Đạt, Đ/c Anh: Họp Ban chỉ đạo công tác Tôn giáo

Thứ 7

Ngày

28/12/2019

 

Đ/c Đạt dự Đại hội Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND huyện

Chủ nhật

Ngày

29/12/2019

 

Đ/c Đạt trực Lãnh đạo UBND huyện

VĂN PHÒNG HĐND&UBND