Đại hội Chi bộ Văn hóa - Thông tin - Thể thao, nhiệm kỳ 2020 - 2030 

Ngày 06/12/2019, Chi bộ Văn hóa – Thông tin – Thể thao tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2030. Đây là Đại hội được Đảng ủy Cơ quan Chính quyền huyện chọn làm điểm để rút kinh nghiệm tổ chức đại hội các chi bộ còn lại trong toàn Đảng bộ. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Xuân Đạt, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Vũ Thị Mai, UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch TT HĐND huyện, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Chính quyền huyện; Tham dự Đại hội còn có các đồng chí trong Chi ủy Chi bộ trực thuộc Đảng bộ CQCQ và toàn thể Đảng viên Chi bộ VHTTTT.

Đ/c Đoàn Tuấn Tư, Bí thư Chi bộ VHTTTT nhiệm kỳ 2017-2020, phát biểu khai mạc Đại hội

Chi bộ VHTTTT hiện có 15 đảng viên, trong đó có 14 đảng viên chính thức, 01 đảng viên dự bị. Nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vai trò, chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, để gắn công tác xây dựng Đảng với nhiệm vụ chuyên môn, nhờ đó, việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn ở các đơn vị đều đạt và vượt các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ nhân các ngày Lễ lớn của đất nước được chỉ đạo và tổ chức có hiệu quả, phù hợp với truyền thống của địa phương, phục vụ tốt nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân. Các đơn vị đã triển khai tổ chức, tham gia các Hội thi nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh, huyện đạt kết quả cao. Các hoạt động thể dục được duy trì và phát triển; phòng trào "Toàn dân Đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" ngày càng được chú trọng, tỷ lệ thôn văn hóa đạt 87%. Công tác quản lý và hoạt động du lịch từng bước được hình thành; đã tham mưu xây dựng quy hoạch phát triển du lịch trên địa bàn giai đoạn 2016-2021, tầm nhìn đến 2030,…
Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, Đảng viên được Chi bộ VHTTTT xác định là nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt trọng việc thực hiện nhiệm vụ chính trị. 100% đảng viên trong Chi bộ đều tham gia học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đại hội Đảng toàn quốc, tỉnh và huyện. Công tác phát triển đảng viên mới, bồi dưỡng, nâng cao trình độ của đảng viên được quan tâm, đã kết nạp 03 đảng viên mới, tạo điều kiện để 01 đồng chí tham gia lớp cao cấp lý luận chính trị, 03 đồng chí tham gia bồi dưỡng trung cấp lý luận chính trị.

Đ/c Vũ Thị Mai, Bí thư Đảng ủy CQCQ huyện phát biểu chỉ đạo Đại hội
Tại Đại hội, với tinh thần tập trung, dân chủ, các đại biểu đã sôi nổi thảo luận, thông qua phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023. Đại hội tiến hành bầu Ban Chi ủy khóa mới gồm 03 đồng chí. Đồng chí Đoàn Tuấn Tư, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Chi bộ VHTTTT, nhiệm kỳ 2020 - 2023.

Đ/c Vũ Thị Mai tặng hoa Chúc mừng Chi ủy Chi bộ VHTTTT, nhiệm kỳ 2020 - 2023.