Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 23 

Ngày 03/12/2019, Huyện ủy Quảng Trạch tổ chức hội nghị thường kỳ lần thứ 23 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 và một số nội dung quan trọng khác. Tham dự có đại diện lãnh đạo các ban và Văn phòng Tỉnh ủy, các đồng chí Huyện ủy viên, Trưởng các phòng cấp huyện và Bí thư Đảng ủy các xã.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019 trên các lĩnh vực. Năm 2019, có 12/15 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch. Tổng giá trị sản xuất 5.650 tỷ đồng, đạt 99,2% KH, tăng 10,6%; sản lượng lương thực 35.214 tấn, giảm 10,21%; dịch tả lợn châu Phi xuất hiện tại 05 xã ảnh hưởng lớn đến chăn nuôi; sản lượng thủy sản 12.272 tấn, đạt 95,32% KH. Tỷ lệ che phủ rừng 52%, thu ngân sách 166,5 tỷ đồng, chi ngân sách 860,04 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người 35,2 triệu đồng/năm. Kết cấu hạ tầng tiếp tục được quan tâm đầu tư; toàn huyện đạt 303 tiêu chí NTM, có 09/18 xã đạt chuẩn. Tập trung làm tốt giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, như nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch, đường tránh quốc lộ 1A đoạn qua Đèo Con, đường dây 500KV đoạn qua Quảng Trạch và một số công trình khác.
Lĩnh vực văn hoá - xã hội được quan tâm và chuyển biến tích cực, chất lượng giáo dục có nhiều chuyển biến, có 38/60 trường đạt chuẩn; có 17/18 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế, tỷ lệ hộ dùng nước hợp vệ sinh đạt 90%. Các chế độ, chính sách thực hiện đúng quy định; giải quyết việc làm cho 4.950 lao động; tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,7%, còn 5,31%; hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao đạt nhiều kết quả tốt. Huyện đã thực hiện tốt các bước hợp nhất xã Quảng Liên và Quảng Trường.
Công tác quân sự - quốc phòng được triển khai toàn diện, tổ chức tốt huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị cho các đối tượng theo quy định; tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ xã năm 2019 đảm bảo an toàn, đạt mục đích, yêu cầu; tình hình an ninh ổn định.
Công tác xây dựng Đảng được tăng cường, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; thường xuyên quan tâm, giúp đỡ đối với những chi bộ khó khăn, nơi đồng bào có đạo, công tác tuyên truyền định hướng dư luận được quan tâm; công tác dân vận, kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật Đảng được tăng cường. Làm tốt công tác quản lý và phát triển đảng viên, toàn huyện kết nạp 175 đảng viên. Mặt trận và đoàn thể các cấp bám sát cơ sở, tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, đồng thuận trong giải quyết các vấn đề nổi lên. Mặt trận TQVN huyện và Hội LHTN tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2019- 2024.
Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020, với một số chỉ tiêu chủ yếu: Tổng giá trị sản xuất 6.384 tỷ đồng, tăng 12,99%, so với năm 2019; tỷ trọng ngành nông - lâm - thủy sản 20%, công nghiệp - xây dựng 48,3%, thương mại - dịch vụ 31,7%. Thu ngân sách 176,9 tỷ đồng, chi ngân sách 673,2 tỷ đồng, sản lượng lương thực 39.456 tấn, thu nhập bình quân đầu người 37,5 triệu đồng/năm, hộ nghèo giảm 1,1%, 85% hộ đạt gia đình văn hóa, 03 trường đạt chuẩn quốc gia, giải quyết việc làm cho 5 ngàn lao động, 18 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế,...
Tại hội nghị cũng quán triệt, hướng dẫn một số nội dung về kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên; việc chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng các cấp; tiến hành bầu bổ sung Ủy viên UBKT Huyện ủy, nhiệm kỳ 2015-2020.
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đậu Minh Ngọc- TUV, Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh, nhiệm vụ từ nay đến cuối năm là: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên tất cả các lĩnh vực về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; bám sát tình hình, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm của năm 2020. Đẩy nhanh tiến độ các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện tốt quản lý nhà nước về xây dựng cơ bản, ưu tiên đầu tư xây dựng các công trình quan trọng của huyện, làm tốt công tác GPMB. Quản lý và khai thác tốt các nguồn thu; tiết kiệm chi ngân sách. Giải quyết khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, hoàn thành dồn điền đổi thửa, tăng cường quản lý, bảo vệ rừng. Đẩy mạnh khai thác thủy, hải sản và các ngành nghề liên quan đến nghề biển. Đẩy lùi dịch tả lợn châu Phi, khôi phục chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh. Tăng cường quản lý tài nguyên, khoáng sản; thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai. Đôn đốc thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa; phát động và tổ chức tốt phong trào “Chống rác thải nhựa”. Thí điểm xây dựng xã, thôn đạt chuẩn NTM nâng cao. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, phổ biến giáo dục pháp luật. Đồng thời, nâng cao chất lượng y tế, giáo dục - đào tạo, dân số - kế hoạch hóa gia đình. Thực hiện tốt các chính sách về an sinh xã hội, giảm nghèo gắn với đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động. Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa thể thao. Thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ quốc phòng - an ninh. Nâng cao chất lượng xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện và chất lượng huấn luyện. Đẩy mạnh đấu tranh với các loại tội phạm. Phát huy hiệu quả các mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Làm tốt công tác định hướng dư luận, tiếp tục xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tăng cường nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, công tác dân vận; nâng cao vai trò Mặt trận và các đoàn thể. Chuẩn bị tốt nội dung và tổ chức đại hội các đảng bộ, chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2025 đúng quy trình, kế hoạch; tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện khóa XXV. Phát động phong trào thi đua chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.
                                                Nguyễn Thanh Định
                                             Văn phòng Huyện ủy