Lấy ý kiến góp ý dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện khóa XXV 

Ngày 28/11/2019, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị lấy ý kiến cán bộ lãnh đạo, quản lý nghỉ hưu trên địa bàn huyện góp ý dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện khóa XXV. Đồng chí Đậu Minh Ngọc-TUV, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Hội nghị có sự tham gia của các đồng chí Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy, các đồng chí nguyên ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Huyện ủy viên, các đại biểu có chức vụ từ cấp trưởng các phòng, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể và các đồng chí có quân hàm từ đại tá trở lên đã nghỉ hưu trên địa bàn.
Tại hội nghị, Thường trực Huyện ủy đã báo cáo kết quả việc quán triệt các văn bản của Trung ương, của tỉnh và kế hoạch của Huyện ủy về tổ chức Đại hội; việc thành lập các tiểu ban, bộ phận giúp việc, xây dựng đề cương, dự thảo báo cáo và xin ý kiến góp ý. Về kết cấu, Báo cáo chính trị gồm 02 phần: Phần 1 đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Quảng Trạch lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015-2020; phần thứ 2 đề ra phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025; Tiểu ban Văn kiện đề xuất 02 phương án chủ đề để Huyện ủy lấy ý kiến góp ý của cán bộ lãnh đạo nghỉ hưu qua các thời kỳ.
Tham gia ý kiến thảo luận, các đại biểu cơ bản nhất trí cao với nội dung dự thảo Báo cáo chính trị, đồng thời đề nghị Tiểu ban Văn kiện tiếp tục nghiên cứu làm rõ thêm một số nội dung trọng tâm, một số mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu; cần làm nổi bật công tác, lãnh đạo, chỉ đạo trên các lĩnh vực; xác định các giải pháp mang tính đột phá để thực hiện. Các đại biểu đề xuất thêm một số giải pháp phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Đảng, củng cố quốc phòng - an ninh, bảo vệ môi trường; công tác quy hoạch đô thị, quy hoạch chi tiết; giải pháp dãn dân, kéo dân định cư tại trung tâm huyện lỵ; công tác phát triển đảng viên ở vùng khó; sự lãnh đạo, điều hành của chính quyền các cấp và một số vấn đề khác.

Về chủ đề đại hội, đa số đề xuất chọn phương án thứ nhất, đồng thời đề nghị điều chỉnh, bổ sung, lược bỏ một số cụm từ cho phù hợp. Báo cáo chính trị phải đảm bảo yêu cầu về tính khái quát cao, ngắn gọn, súc tích, đánh giá chính xác, khách quan kết quả đạt được, dự báo đúng tình hình, đề xuất chính xác phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ tới; dung lượng báo cáo trong khoảng 32-35 trang.
Tổng hợp ý kiến của các đại biểu, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị các đại biểu tiếp tục nghiên cứu, góp ý dự thảo; Tiểu ban Văn kiện, Tổ biên tập, Tổ giúp việc nghiên cứu tiếp thu, điều chỉnh, bổ sung các ý kiến góp ý để báo cáo hoàn thiện hơn.
Sau hội nghị này, Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục lấy ý kiến rộng rãi dự thảo, trong đó, UBND huyện chủ trì tổ chức lấy ý kiến cán bộ lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp; Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì lấy ý kiến cán bộ kỹ thuật, chuyên gia đầu ngành của huyện; Ban Dân vận Huyện ủy chủ trì phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện lấy ý kiến người đứng đầu các tổ chức thành viên, Chủ tịch UBMTTQVN các xã và đại diện chức sắc tôn giáo, cá nhân tiêu biểu trên địa bàn huyện. Sau khi hoàn thành các hội nghị lấy ý kiến, Tiểu ban Văn kiện tiếp tục điều chỉnh bổ sung, trình Ban Chấp hành Đảng bộ huyện dự thảo Báo cáo chính trị (lần 2).
                                       NGUYỄN THANH ĐỊNH
                                       Văn phòng Huyện ủy