Hội nghị Thường kỳ tháng 10 năm 2019 
Chiều ngày 04/11/2019, UBND huyện đã tổ chức Hội nghị Thường kỳ tháng 10 năm 2019 để đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh trong tháng, triển khai nhiệm vụ tháng 11 năm 2019 do đồng chí Nguyễn Xuân Đạt, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Đại diện Lãnh đạo: Văn phòng Huyện ủy, các Ban thuộc HĐND huyện và các phòng, ban, đơn vị cấp huyện.

Trong tháng 10, tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực: Trong tháng 10 thu ngân sách trên địa bàn đạt 3,2 tỷ đồng, lũy kế 10 tháng đầu năm 2019 đạt 131 tỷ đồng, đạt 126,3% dự toán tỉnh giao và 117,6% dự toán HĐND huyện giao. Tổng giá trị sản xuất Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp trong tháng 10 đạt được 185,088 tỷ đồng, lũy kế 10 tháng đầu năm ước đạt được 1.653,522 tỷ đồng, tăng 2,88% so với cùng kỳ năm 2018. Lĩnh vực văn hóa - xã hội được chú trọng đầu tư phát triển, chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa ngày càng được nâng cao. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo ổn định. Tuy vậy, vẫn còn một số mặt tồn tại hạn chế như: Công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản ở một số địa phương còn thiếu quan tâm, tiến độ thi công một số công trình còn chậm, công tác GPMB còn gặp nhiều vướng mắc, việc cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận QSD đất còn chậm, công tác thực hiện Dồn điền đổi thửa chưa đảm bảo theo kế hoạch đề ra,…
Phát biểu Kết luận hội nghị, Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu, các phòng, ban, đơn vị, cần tập trung triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi, đặc biệt là dịch tả lợn Châu Phi; thực hiện các giải pháp đẩy nhanh tiến độ cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận QSD đất; tập trung phòng ngừa và ngăn chặn dịch sốt xuất huyết trên địa bàn; giải quyết dứt điểm các vấn đề nổi cộm, còn tồn đọng kéo dài trên địa bàn, ...

       Văn phòng