Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 04/11 đến 10/11/2019 
 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

CỦA LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN QUẢNG TRẠCH

(Từ ngày 04/11/2019 đến ngày 10/11/2019)

THỨ NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ 2

Ngày

04/11/2019

Sáng

Đ/c Đạt: Hội ý Thường trực Huyện ủy

Lãnh đạo UBND huyện giao ban đầu tuần

Chiều

Lãnh đạo UBND huyện dự Hội nghị Thường kỳ UBND huyện tháng 10/2019

Thứ 3

Ngày

05/11/2019

Sáng

Đ/c Đạt: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Anh: Tiếp xúc cử tri với HĐND tỉnh tại xã Quảng Phú

Chiều

Đ/c Đạt: Tiếp xúc cử tri với HĐND tỉnh tại xã Quảng Phương

Đ/c Anh: Làm việc với đoàn kiểm tra Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về giáo dục Quốc phòng

Thứ 4

Ngày

06/11/2019

Sáng

Đ/c Đạt: Làm việc với Thanh tra về giải quyết khiếu nại

Đ/c Anh: Làm việc tại cơ quan

Chiều

Đ/c Đạt: Làm việc với Thường trực Tiểu ban Văn kiện

Đ/c Anh: Làm việc tại cơ quan

Thứ 5

Ngày

07/11/2019

Sáng

Đ/c Đạt: Tiếp Công dân

Đ/c Anh: Làm việc tại cơ quan

Chiều

Đ/c Đạt: Kiểm tra giải phóng mặt bằng

Đ/c Anh: Dự Hội nghị Hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam

Thứ 6

Ngày

08/11/2019

Sáng

Đ/c Đạt, đ/c Anh: Họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng

Chiều

Đ/c Đạt, đ/c Anh: Họp BCH Đảng bộ huyện

Thứ 7

Ngày

09/11/2019

 

Đ/c Đạt dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tại xã Quảng Trường

Chủ nhật

Ngày

10/11/2019

 

Đ/c Đạt trực Lãnh đạo UBND huyện

VĂN PHÒNG HĐND&UBND