HĐND huyện Quảng Trạch tổ chức Kỳ họp thứ 11 (kỳ họp bất thường) 
Chiều ngày 29/10, Kỳ họp thứ 11 (kỳ họp bất thường), HĐND huyện khóa XIX đã thông qua các dự án trọng điểm nhóm C. Đồng chí Đậu Minh Ngọc, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cùng các Phó Chủ tịch HĐND huyện điều hành phiên họp.

Toàn cảnh kỳ họp

Tại Kỳ họp này, có 03 dự án trọng điểm nhóm C được UBND huyện trình, bao gồm: Dự án Mở rộng tuyến đường từ Quốc lộ 1A đến trục D3; Dự án Tuyến đường từ Trụ sở Chi cục Thi hành án đến đường đi xã Quảng Lưu (giai đoạn 1); Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư và tạo quỹ đất phía Tây Nam trung tâm huyện lỵ mới huyện Quảng Trạch (giai đoạn 2). Sau khi thảo luận, xem xét, HĐND huyện đã nhất trí thông qua 03 dự án nêu trên. Phát biểu tại Kỳ họp, đồng chí Đậu Minh Ngọc, Chủ tịch HĐND huyện đánh giá việc thông qua Nghị quyết này là hết sức cần thiết, nhằm đáp ứng yêu cầu đầu tư xây dựng một số công trình quan trọng, cần thiết phát sinh ngoài kế hoạch đầu tư công trung hạn, góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng trung tâm huyện lỵ; thực hiện đầu tư hạ tầng khu dân cư, tạo quỹ đất ở cho nhân dân, tăng thu ngân sách, góp phần phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương. Đồng chí Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu UBND huyện cần tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng đúng quy định; thường xuyên báo cáo tiến độ thực hiện. Những khó khăn, vướng mắc nảy sinh trong quá trình thực hiện cần phải báo cáo kịp thời để giải quyết, xử lý, đảm bảo tiến độ thực hiện dự án hiệu quả.

                                      Văn phòng HĐND và UBND huyện