Thường trực Huyện ủy làm việc với các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc 
Ngày 29 tháng 10 năm 2019, Thường trực Huyện ủy tổ chức buổi làm việc với các đảng bộ, chi bộ trực thuộc để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 10 tháng, bàn giải pháp, nhiệm vụ chủ yếu những tháng còn lại của năm 2019.

Tham dự có các đồng chí Thường trực Huyện ủy, ủy viên Ban Thường vụ, đại diện lãnh đạo các phòng, ban xây dựng Đảng Huyện ủy và UBND huyện; Thường trực Đảng ủy các xã; bí thư các đảng ủy, chi ủy (chi bộ) trực thuộc.
Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ trong 10 tháng. Theo đó, cấp ủy các cấp đã tập trung lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, lãnh đạo phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng an ninh cũng như công tác xây dựng Đảng. Tăng cường tuyên truyền các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước các nhiệm vụ chính trị của địa phương.Triển khai tốt công tác tổ chức xây dựng Đảng, tăng cường kỷ luật, kỷ cương; sinh hoạt chi bộ cơ sở có những đổi mới nhất định. Các tổ chức cơ sở Đảng đã xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW và Kế hoạch số 119-KH/HU của Huyện ủy về Đại hội Đảng bộ các cấp, xây dựng đề cương báo cáo chính trị và đã thành lập các tiểu ban phục vụ đại hội, chỉ đạo các chi bộ đại hội điểm. Công tác kiểm tra, giám sát, công tác nội chính, đấu tranh phòng chống tham nhũng, dân vận, tiếp dân ở cơ sở được đẩy mạnh, hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể có sự đổi mới...
Hội nghị đã có nhiều ý kiến thảo luận, đề xuất những vấn đề khó, vướng mắc tại địa phương liên quan đến nhiều lĩnh vực, trong đó có kiến nghị về sắp xếp lại cán bộ, công chức, những người hoạt động không chuyên trách theo Nghị định 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ; về thực hiện chủ trương thành lập bộ phận Văn phòng Đảng ủy-HĐND-UBND cấp xã,... Ban Thường vụ Huyện ủy giao UBND huyện chủ trì, chỉ đạo các phòng chuyên môn kịp thời có hướng dẫn để các địa phương thực hiện đúng pháp luật. Về các kiến nghị, đề xuất khác, Thường trực Huyện ủy tiếp tục xem xét, chỉ đạo giải quyết; đối với những vấn đề, nội dung đề xuất liên quan đến trách nhiệm của phòng, ban chuyên môn của cấp huyện, các đơn vị trực tiếp báo cáo với phòng, ban liên quan để được hướng dẫn giải quyết.
Về nhiệm vụ từ nay đến cuối năm, các địa phương, cơ quan, đơn vị soát xét lại các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019 để hoàn thành, giải quyết những tồn tại, hạn chế, các vấn đề nổi lên ở cơ sở trong thời gian qua. Các địa phương chuẩn bị tốt điều kiện cho sản xuất vụ Đông và Đông -Xuân năm 2019-2020 gắn với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Tập trung phòng chống dịch tả lợn châu Phi. Tiếp tục chỉ đạo công tác dồn điền đổi thửa; xã Quảng Hưng hoàn thành xây dựng NTM. Tăng cường quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản và bảo vệ môi trường, kiểm tra, xử lý các trường hợp xây dựng trái phép; tập trung chỉ đạo việc cấp đổi, cấp mới giấy chứng nhận QSDĐ. Làm tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình, dự án; nhất là dự án dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch, dự án đường tránh Quốc lộ 1A đoạn qua Đèo Con, hành lang đường dây 500kv đoạn qua Quảng Trạch. Hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, dân số - KHHGĐ, chế độ chính sách, giảm nghèo, giải quyết việc làm - xuất khẩu lao động...
Tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững trật tự, an toàn xã hội, chú trọng các vấn đề an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo; ngăn chặn kịp thời các đối tượng gây mất an ninh trật tự trên địa bàn, nhất là trong dịp cuối năm.
Về công tác chuẩn bị đại hội, cấp ủy các cấp cần bám sát Kế hoạch số 119-KH/HU ngày 18/9/2019 của Huyện ủy để thực hiện đúng kế hoạch. Các tiểu ban của đại hội nghiên cứu kỹ văn bản, bám sát hướng dẫn của cấp trên để xây dựng kế hoạch đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định; tập trung xây dựng báo cáo chính trị; làm tốt công tác nhân sự; phát động đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025,…
                                             Nguyễn Thanh Định
                                           Văn phòng Huyện ủy