Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 28/10 đến 03/11/2019 
 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

CỦA LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN QUẢNG TRẠCH

(Từ ngày 28/10/2019 đến ngày 03/11/2019)

THỨ NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ 2

Ngày

28/10/2019

Sáng

Đ/c Đạt: Hội ý Thường trực Huyện ủy

Đ/c Anh: Làm việc tại cơ quan

Chiều

Đ/c Đạt: Làm việc với Công an tỉnh về bố trí công an chính quy về công an xã

Đ/c Anh: Làm việc tại cơ quan

Thứ 3

Ngày

29/10/2019

Sáng

Đ/c Đạt: Làm việc với Đảng ủy, Chi ủy trực thuộc chuẩn bị Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025

Đ/c Anh: Làm việc tại cơ quan

Chiều

Đ/c Đạt: Họp HĐND huyện (Kỳ họp bất thường)

Đ/c Anh: Làm việc tại cơ quan

Thứ 4

Ngày

30/10/2019

Sáng

Đ/c Đạt: Thông qua các dự án phát triển quỹ đất

Đ/c Anh: Làm việc tại cơ quan

Chiều

Đ/c Đạt, đ/c Anh: Làm việc tại cơ quan

Thứ 5

Ngày

31/10/2019

Sáng

Đ/c Đạt: Tiếp Công dân

Đ/c Anh: Tập huấn công tác Nội chính (cả ngày)

Chiều

Đ/c Đạt: Hội thảo chăn nuôi các xã vùng biển

Thứ 6

Ngày

01/11/2019

Sáng

Đ/c Đạt, đ/c Anh: Họp Tổ Biên tập Văn kiện về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh

Chiều

Đ/c Đạt, đ/c Anh: Hội nghị Tổng kết sản xuất Nông nghiệp năm 2019

Thứ 7

Ngày

02/11/2019

 

Đ/c Anh trực Lãnh đạo UBND huyện

Chủ nhật

Ngày

03/11/2019

 

Đ/c Anh trực Lãnh đạo UBND huyện

VĂN PHÒNG HĐND&UBND