Hội nghị liên tịch bàn nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 12 

Ngày 23/10/2019, Thường trực HĐND huyện tổ chức Hội nghị liên tịch bàn nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 12 (Kỳ họp thường lệ cuối năm 2019), do đồng chí Đậu Minh Ngọc - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì; tham dự hội nghị có các đồng chí trong Thường trực HĐND huyện, Chủ tịch UBND huyện, Uỷ ban MTTQVN huyện; các Phó Ban của HĐND, Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND huyện; Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân huyện; Chi cục Thi hành án dân sự huyện; các phòng, ban chuyên môn và đơn vị liên quan.

Đ/c Đậu Minh Ngọc, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Theo đó, Kỳ họp thứ 12 của HĐND huyện khóa XIX dự kiến tổ chức trong 02 ngày, từ ngày 17 đến ngày 18 tháng 12 năm 2019 (thứ ba và thứ tư).Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân huyện dự kiến xem xét thông qua 24 loại báo cáo trong đó: 08 báo cáo do các cơ quan của HĐND huyện trình, 11 báo cáo do UBND huyện trình, 03 báo cáo do các cơ quan tư pháp trình và 02 báo cáo do Ủy ban MTTQVN huyện trình; dự kiến xem xét thông qua 05 nghị quyết đã được HĐND huyện quyết định tại Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019 của HĐND huyện và một số Nghị quyết về công tác nhân sự của HĐND và UBND huyện theo quy định của pháp luật. Thời gian tiếp xúc cử tri trước kỳ họp diễn ra từ ngày 05/11 - 08/11/2019.

Xem chi tiết: Tại đây

   Văn phòng