Thông báo về thời gian làm việc mùa đông 

Căn cứ Điều 104 của Bộ Luật Lao động ngày 18/6/2012 và theo Quy định của Chính phủ và UBND tỉnh về thời gian làm việc của cán bộ, công chức tại các cơ quan hành chính Nhà nước.
Để phù hợp với điều kiện thời tiết, khí hậu, đảm bảo hiệu quả công tác, Ủy ban nhân dân huyện Quảng Trạch thông báo giờ làm việc mùa đông (Từ ngày 15/10/2019 đến hết ngày 15/4/2020) của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn huyện, như sau:
- Buổi sáng: Từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút;
- Buổi chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.

Xem chi tiết: TB 122