Tọa đàm kỷ niệm ngày truyền thống các Ban xây dựng Đảng, UBKT Huyện ủy và Văn phòng cấp ủy 

Ngày 14/10/2019, Thường trực Huyện ủy tổ chức buổi tọa đàm nhân dịp kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống của các ban xây dựng Đảng, UBKT Huyện ủy và Văn phòng cấp ủy.

Dự buổi tọa đàm có các đồng chí Đậu Minh Ngọc - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Phan Thanh Dũng - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy; các đồng chí UVBTV Huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện; lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên các ban xây dựng Đảng, UBKT Huyện ủy và Văn phòng Huyện ủy.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã ôn lại quá trình hình thành, phát triển và truyền thống vẻ vang của các ban xây dựng Đảng, UBKT Huyện ủy và Văn phòng cấp ủy qua các thời kỳ của chặng đường dài 89 năm truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930 - 14/10/2019), ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2019), ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy (18/10/1930 - 18/10/2019) và 71 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra của Đảng (16/10/1948 - 16/10/2019). Những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Huyện ủy, các Ban xây dựng Đảng, UBKT Huyện ủy và Văn phòng cấp ủy huyện Quảng Trạch đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành về mọi mặt; đã đoàn kết thống nhất, làm tốt chức năng tham mưu giúp cấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác; làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ “vừa hồng, vừa chuyên”, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, đồng chí Phan Thanh Dũng - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy nhấn mạnh: trải qua 89 năm truyền thống của Ban Tổ chức, Ban Dân vận, Văn phòng Huyện uỷ và 71 năm truyền thống của UBKT Huyện ủy đã được các thế hệ cán bộ, lãnh đạo, chuyên viên phát huy mạnh mẽ. Các ban và Văn phòng cấp uỷ đã chủ động theo chức năng nhiệm vụ, luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện để tập trung tham mưu cho Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ triển khai tương đối toàn diện, có hiệu quả trên các lĩnh vực: công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác kiểm tra giám sát, công tác dân vận và công tác Văn phòng cấp uỷ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện.

Tự hào với truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng bộ và quê hương Quảng Trạch anh hùng, truyền thống các Ban xây dựng Đảng, UBKT Huyện ủy và Văn phòng cấp uỷ, đồng chí Phó Bí thư thường trực Huyện ủy đề nghị trong thời gian tới, công tác xây dựng Đảng phải được nâng lên một bước mới để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Điều đó đòi hỏi đội ngũ cán bộ của các ban xây dựng Đảng thường xuyên nỗ lực học tập, phấn đấu vươn lên để tương xứng với trách nhiệm được giao. Trong đó cần làm tốt hơn nữa chức năng tham mưu, phục vụ đắc lực giúp cấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác, xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đức, có tài, có lối sống trong sáng, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện nâng cao trình độ, có phong cách làm việc khoa học, có tư duy đổi mới, có chuyên môn và năng lực thực tiễn, nói đi đôi với làm, nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ; không có những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Thường xuyên chăm lo củng cố đoàn kết nội bộ, đề cao dân chủ; coi trọng việc đúc rút kinh nghiệm trong công tác phối hợp giữa các ban Đảng, với cấp uỷ, với các cơ có liên quan khác; chú trọng tổng kết thực tiễn, đúc rút những bài học. Trong việc tham mưu giúp cấp uỷ, các ban Đảng, Văn phòng cấp uỷ phải tự mình đổi mới cả trong cách nghĩ, cách làm, phải thực sự đi trước một bước so với các cơ quan khác đòi hỏi đội ngũ cán bộ, chuyên viên các ban và Văn phòng Huyện ủy thường xuyên phấn đấu nỗ lực cao hơn để hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó các đồng chí lãnh đạo phải gương mẫu, tiên phong trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ cơ quan đủ mạnh, đủ năng lực, có phẩm chất đạo đức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, nội bộ cơ quan ngày càng đoàn kết, vững mạnh toàn diện.

NGUYỄN THANH ĐỊNH

Văn phòng Huyện ủy Quảng Trạch