Thường trực HĐND huyện đã tổ chức phiên họp chất vấn về việc thực hiện kết luận Chủ tọa tại Kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa XIX và một số nội dung liên quan 

Ngày 02/10/2019, Thường trực HĐND huyện đã tổ chức phiên họp chất vấn và trả lời chất vấn về việc thực hiện kết luận Chủ tọa tại Kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa XIX và một số nội dung liên quan, do đồng chí Đậu Minh Ngọc - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì. Tham dự phiên họp có các đồng chí trong Thường trực HĐND huyện, đại diện Lãnh đạo UBND huyện, đại diện Thường trực MTTQVN huyện; Phó Trưởng ban chuyên trách HĐND, Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND huyện và các phòng, ban, đơn vị liên quan tham dự trả lời chất vấn.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung chất các vấn đề như tình hình sản xuất nông nghiệp sau đợt hạn hán kéo dài vừa qua, vấn đề khai thác thủy, hải sản; Công tác quản lý quy hoạch, việc kiểm tra, quản lý chất lượng các công trình xây dựng; Công tác dồn điển đổi thửa ở 2 xã Quảng Thanh và Quảng Kim; Công tác quản lý tài nguyên và môi trường, tình hình cấp GCN QSD đất cho nhân dân; Việc triển khai thực hiện Nghị định 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ, .... Trả lời chất vấn, đại diện lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị đã báo cáo tình hình triển khai thực hiện các theo các nội dung chất vấn, chỉ ra những khó khăn, vướng mắc khi thực hiện, đồng thời đề xuất các giải pháp để thực hiện trong thời gian tới. 

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Chủ tịch HĐND huyện giao trách nhiệm cho UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, các cơ quan, đơn vị trực thuộc tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện Thông báo kết luận của Chủ tọa tại Kỳ họp thứ 8 và thứ 9 của HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021; đồng thời chỉ đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội trong nghị quyết HĐND huyện năm 2019.

                          Văn phòng HĐND và UBND huyện