Huyện ủy Quảng Trạch: Triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2019 

Ngày 4/10/2019, Huyện ủy Quảng Trạch tổ chức hội nghị thường kỳ lần thứ 21 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2019 và một số nội dung quan trọng khác. Đến dự có đại diện lãnh đạo các ban và Văn phòng Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý III năm 2019. Trong quý, cấp ủy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm về kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh và công tác xây dựng Đảng.
Theo đó, kinh tế trên địa bàn huyện duy trì ổn định. Tổng sản lượng lương thực ước đạt trên 35 ngàn tấn, đạt 89,89% kế hoạch. Sản lượng thuỷ hải sản 9 tháng ước đạt 9.806 tấn, bằng 93,11% cùng kỳ; đàn gia súc giảm 11,6%, gia cầm giảm 0,63%; toàn huyện đạt 292 tiêu chí NTM; xã Quảng Hưng đạt 18/19 tiêu chí. Đã thẩm định phương án dồn điền đổi thửa của 04 xã. Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng 9 tháng tăng 7,63%; doanh thu dịch vụ tăng 16,42% so với cùng kỳ. Thu ngân sách 39,75 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đạt 118,8 tỷ đồng (tăng 18,4%); tổng chi ngân sách 582,1 tỷ đồng, giảm 11,3%.
Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm và có sự chuyển biến tích cực. Ngành giáo dục cơ bản ổn định về quy mô trường lớp, do ảnh hưởng của mưa lũ, có 36 trường chuyển khai giảng qua ngày 09/9/2019. Việc chăm lo cho các đối tượng chính sách được quan tâm. Đã trao tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho 03 bà mẹ. 9 tháng giải quyết việc làm cho 3.740 người; toàn huyện giảm 438 hộ nghèo, 821 hộ cận nghèo. Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và hoạt động tuyên truyền được đẩy mạnh.
Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo. Công tác quân sự - quốc phòng được triển khai toàn diện, duy trì nghiêm chế độ trực, sẵn sàng chiến đấu; giữ vững ổn định tình hình tại các địa bàn trọng điểm nhất là dịp kỷ niệm 74 năm ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9.
Trong công tác xây dựng Đảng, cấp ủy các cấp đã chú trọng củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; thường xuyên quan tâm, giúp đỡ đối với những chi bộ khó khăn, nơi đồng bào có đạo, công tác tuyên truyền định hướng dư luận được chú trọng; công tác dân vận, kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật Đảng được tăng cường. Công tác quản lý và phát triển đảng viên được chú trọng, trong 9 tháng đã kết nạp 109 đảng viên mới. huyện đã thành lập các tiểu ban, các tổ chỉ đạo, tổ giúp việc chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025.
Mặt trận và đoàn thể bám sát cơ sở, tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, đồng thuận trong giải quyết tranh chấp đất đai, giải phóng mặt bằng...
Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất thông qua Quy chế làm việc của Huyện ủy (bổ sung, sửa đổi lần 3). Cho ý kiến, thống nhất về nội dung, đề mục, chủ đề của Đề cương tổng quát Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV.
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đậu Minh Ngọc- TUV, Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: nhiệm vụ từ nay đến cuối năm là chuẩn bị tốt kế hoạch sản xuất vụ Đông và Đông - Xuân, ngăn chặn, đẩy lùi bệnh dịch tả lợn Châu Phi. Chú trọng quản lý bảo vệ rừng. Chỉ đạo xã Quảng Thanh và Quảng Kim hoàn thành dồn điền đổi thửa; xã Quảng Hưng về đích nông thôn mới.
Tăng cường công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản. Chỉ đạo quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng nhất là dự án Trung tâm Điện lực Quảng Trạch, dự án đường dây 500 Kv; đẩy nhanh tiến độ các công trình tại Trung tâm huyện lỵ, hoàn thành kế hoạch thu ngân sách. Chú trọng hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn.
Ngành giáo dục triển khai tốt nhiệm vụ năm học, đôn đốc xây dựng trường chuẩn quốc gia, nâng cao chất lượng, triệt để chống lạm thu. Thực hiện tốt việc chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, công tác Dân số - KHHGĐ, phòng chống dịch bệnh; đảm bảo an toàn thực phẩm. Chăm lo, giải quyết các chế độ chính sách với người có công, đối tượng trợ cấp xã hội. Thực hiện tốt công tác giảm nghèo, đào tạo nghề, việc làm - xuất khẩu lao động.
Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ quốc phòng - an ninh; tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2020; tăng cường phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; kiềm chế tai nạn giao thông. Thực hiện đề án sắp xếp công an chính quy về công tác tại các xã trọng điểm. Thực hiện các bước hợp nhất hai xã Quảng Trường và Quảng Liên theo kế hoạch.
Làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, chỉ đạo cấp ủy cơ sở kịp thời quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, các chỉ thị, kế hoạch của tỉnh ủy, huyện ủy về đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 theo kế hoạch của tỉnh và huyện, trong đó chú trọng xây dựng thật tốt văn kiện đại hội. Hoàn thành rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ; tổ chức gặp mặt Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ vùng giáo dịp cuối năm. Thực hiện tốt chính sách đảng viên, việc đánh giá tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên cuối năm. Hoàn thành kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2019, xây dựng kế hoạch năm 2020…

                                                     Nguyễn Thanh Định
                                                   Văn phòng Huyện ủy