Giấy mời Hội nghị giao ban quý III/2019 
Uỷ ban nhân dân huyện Quảng Trạch tổ chức hội nghị giao ban quý III năm 2019, để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trong quý III và 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2019 và thông qua Dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công năm 2020, do đồng chí Nguyễn Xuân Đạt - Chủ tịch UBND huyện chủ trì.
1. Thành phần kính mời:
- Đại diện Thường trực Huyện ủy;
- Đại diện Thường trực HĐND huyện;
- Đại diện Thường trực UBMTTQVN huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Các đồng chí Ủy viên UBND huyện;
- Đại diện Ban Pháp chế, Ban KT-XH, HĐND huyện;
- Đại diện lãnh đạo: Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND&UBND huyện;
- Trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện;
- Đại diện Lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội nghề nghiệp;
- Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự huyện, Đồn Biên phòng Ròon, Chi cục Thống kê, Chi cục Thuế khu vực Quảng Trạch-Ba Đồn, Kho bạc Nhà nước huyện, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, Hạt Kiểm lâm, Bưu điện, Trung tâm Viễn thông, Bảo hiểm Xã hội, Ngân hàng NN&PTNT, Ngân hàng Chính sách xã hội, Trung tâm Y tế, Trạm Giống, Chi nhánh Thủy nông Quảng Trạch, Đội sản xuất Quảng Trạch, Chi nhánh VPĐK đất đai Quảng Trạch, Đội Quản lý thị trường số 3;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân 18 xã;
- Phóng viên Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện (Dự và đưa tin).
2. Thời gian: 01 buổi, bắt đầu lúc 14 giờ, ngày 24 tháng 9 năm 2019 (Thứ 3).
3. Địa điểm: Tại Hội trường Trụ sở Chính quyền huyện.
Kính đề nghị các đồng chí đến dự hội nghị đúng thành phần và thời gian quy định./.

Xem chi tiết: Tại đây