Thông báo: Công khai quy hoạch chi tiết Khu tái định cư và tạo quỹ đất phía Tây Nam trung tâm huyện lỵ mới, huyện Quảng Trạch, tỷ lệ 1/500. 
1. Địa điểm, ranh giới quy hoạch: Khu vực lập quy hoạch chi tiết tại thôn Pháp Kệ, xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, có ranh giới như sau:
+ Phía Bắc: Giáp đường quy hoạch rộng 25m;
+ Phía Đông: Giáp đường quy hoạch rộng 36m;
+ Phía Nam: Giáp đường quy hoạch rộng 18,5m;
+ Phía Tây: Giáp đường quy hoạch rộng 25m.
- Quy mô đất đai: Khu vực lập quy hoạch chi tiết có diện tích 236.927,84 m2.
2. Địa điểm và thời gian niêm yết:
- Địa điểm niêm yết: Tại Trụ sở UBND xã Quảng Phương; Nhà văn hóa thôn Pháp Kệ, xã Quảng Phương và khu dân cư có liên quan trong khu vực quy hoạch.
- Thời gian niêm yết: Kể từ ngày ký thông báo niêm yết công khai.

Xem chi tiết: - Quyết định 2945

                     - Bản đồ