Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 
Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Trạch thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản với các nội dung như sau:
1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá:
a) Tên đơn vị: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Trạch.
b) Địa chỉ: Tầng 2, Trụ sở Chính quyền huyện Quảng Trạch, xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.
2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng và giá khởi điểm của tài sản đấu giá:
a) Tên tài sản: Là quyền sử dụng đất ở đối với 166 thửa đất ở tại khu ở mới Đồng Trạm, thôn Phú Lộc 4, xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch.
b) Số lượng, chất lượng và giá khởi điểm của tài sản đấu giá (có Phụ lục chi tiết kèm theo).
3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:
Các tổ chức đấu giá tài sản phải đáp ứng các tiêu chí quy định tại khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản và các tiêu chí khác do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Trạch quyết định. Cụ thể như sau:
a) Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá: Có Trụ sở, địa chỉ rõ ràng; có trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với tài sản là quyền sử dụng đất ở.
b) Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.
c) Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản:
- Tổ chức đấu giá tài sản được thành lập theo đúng quy định của pháp luật (Bản sao chứng thực đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập);
- Có tối thiểu 02 đấu giá viên (Bản sao chứng thực Chứng chỉ hành nghề đấu giá, Thẻ đấu giá viên, Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp; hợp đồng lao động để chứng minh);
- Có tối thiểu 10 hợp đồng đấu giá QSD đất với cơ quan tổ chức trên địa bàn tỉnh trong thời gian 03 tháng gần nhất (có bản sao chứng thực các hợp đồng và tài liệu để chứng minh).Trong đó 03 hợp đồng phải đảm bảo các yêu cầu sau:
+ Tổng giá khởi điểm các thửa đất trong mỗi hợp đồng có giá trị từ 10 tỷ đồng trở lên.
+ Phần chênh lệch giá trị quyền sử dụng đất theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm có giá trị từ 2 tỷ đồng trở lên.
d) Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp: Theo quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản.
đ) Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp hoặc Sở Tư pháp công bố.
e) Cam kết bảo mật thông tin về người đăng ký tham gia đấu giá và thực hiện đúng trình tự, thủ tục về đấu giá tài sản.
4. Số lượng, thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:
a) Số lượng hồ sơ đăng ký tham gia: 01 (một) bộ hồ sơ phải còn nguyên niêm phong.
b) Thời gian nộp hồ sơ: Trong giờ hành chính, kể từ lúc 08 giờ 00 phút, ngày 6/5/2019 đến 16 giờ 30 phút, ngày 10/5/2019.
c) Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Trạch; địa chỉ: Tầng 2, Trụ sở Chính quyền huyện Quảng Trạch, xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình; số điện thoại: 0232.3516333.
Lưu ý: Hồ sơ đăng ký được gửi trực tiếp, không qua đường bưu điện hoặc trung gian. Người đến nhận hồ sơ phải mang theo Giấy giới thiệu và Giấy tờ tùy thân (Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu). Không hoàn trả hồ sơ đối với các tổ chức không được lựa chọn.

Xem chi tiết: Tại đây