Giấy mời làm việc với xã Cảnh Hóa 
Uỷ ban nhân dân huyện Quảng Trạch, tổ chức buổi làm việc với xã Cảnh Hóa, về các vấn đề liên quan đến công tác đền bù thiệt hại do sự cố ô nhiễm môi trường biển, do đồng chí Nguyễn Xuân Đạt, Chủ tịch UBND huyện chủ trì
1. Thành phần kính mời:
* Ở huyện:
- Đại diện Lãnh đạo phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Đại diện Lãnh đạo Thanh tra huyện;
- Đại diện Lãnh đạo phòng Tài chính - Kế hoạch;
- Đại diện Lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện.
* Ở xã Cảnh Hóa:
- Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã;
- Các đồng chí trong Hội đồng thẩm định thiệt hại sự cố môi trường biển xã;
2. Thời gian: 01 buổi, vào lúc 14 giờ, ngày 27/6/2018 (Thứ 4).
3. Địa điểm: Tại phòng họp số 2, Trụ sở Chính quyền huyện.
 Xem chi tiết: GM 71