Giấy mời 09/GM-HĐND 
 Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch giám sát việc chi trả, đền bù thiệt hại do sự cố môi trường biển theo Quyết định số 1880?QĐ-UBND ngày 29/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ, do đồng chí Tưởng Xuân Hải - Phó Chủ tịch HĐND huyện, trưởng đoàn giám sát chủ trì

 

 

 1. Thành phần mời

- Đại diện Thường trực HĐND huyện;

- Thành phần đoàn giám sát;

- Chuyên viên VP HĐND và UBND phụ trách công tác HĐND huyện.

2. Địa điểm: Tại phòng họp số 3 - Trụ sở CQ huyện

3 Thời gian: Vào lúc 14 giờ ngày 25/5/2018 ( Thứ 6)

Xem chi tiết: GM 09