Chuyển trụ sở làm việc về tại trung tâm Huyện lỵ mới 

Sau gần 4 năm thực hiện Nghị quyết 125 của Thủ Tướng chính Phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Quảng Trạch để thành lập mới thị xã Ba Đồn và 6 phường thuộc thị xã Ba Đồn, đến nay, Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trân Tổ Quốc Việt Nam huyện Quảng Trạch đã chính thức về làm việc tại trụ sở mới ở trung tâm huyện lỵ, thôn Pháp Kệ, xã Quảng Phương. 

Mặc dù sau khi chia tách địa giới hành chính để thành lập thị xã Ba Đồn theo Nghị quyết 125 của Thủ tướng Chính phủ, huyện Quảng Trạch gặp rất nhiều khó khăn, nhưng nhờ tích cực tranh thủ được các nguồn vốn để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng tại trung tâm huyện lỵ mới nên đến nay, cơ bản các trụ sở làm việc của các cơ quan, ban ngành đã xây dựng hoàn thành và đã đưa vào sử dụng. Trong đó, trụ sở làm việc của Huyện ủy, Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội huyện có tổng diện tích sàn 7.500 m2, tổng mức đầu tư gần 81 tỷ đồng đã đưa vào làm việc ngày 11/12/2017; trụ sở Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các đơn vị sự nghiệp, các Hội xã hội nghề nghiệp, có tổng diện tích sàn gần 10 ngàn m2, tổng mức đầu tư trên 101 tỷ đồng đã chính thức đưa vào làm việc ngày 18/12/2017. Việc đưa các trụ sở vào sử dụng sẽ khắc phục được tình trạng thiếu phòng làm việc của cán bộ, nhân viên trong thời gian qua, góp phần nâng cao hiệu quả công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Thế Lực        

Đài TT-TH Quảng Trạch