Thông báo lịch cắt điện từ ngày 05/01/2011 đến ngày 11/01/2011 

HUYỆN QUẢNG TRẠCH

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Các xã Quảng Trường, Quảng Liên, Cảnh Hoá, Phù Hoá, Nhà máy xi măng Thanh Trường, Bao bì Cosevco

Từ 06h30 đến 16h30 ngày 05/01

Các khu phố 1, 2, 3, 5 Thị trấn Ba Đồn; các xã Quảng Long, Quảng Phương, Quảng Lưu, Quảng Tiến, Quảng Thạch, Quảng Phong, Quảng Thanh, Quảng Hải, Quảng Trường; Thôn Minh Lợi, Minh Phượng xã Quảng Thọ; Bệnh viện đa khoa Bắc Quảng Bình; Xí nghiệp cấp nước Ba Đồn

Từ 06h00 đến 07h30 ngày 06/01

Từ 16h30 đến 18h00 ngày 06/01

Các xã Quảng Phương, Quảng Lưu, Quảng Thạch, Quảng Phong, Quảng Thanh, Quảng Hải; Thôn Văn Hà xã Quảng Tiến, thôn Trường Sơn xã Quảng Long và thôn 6, 7 Cồn Ngựa xã Quảng Trường

Từ 06h00 đến 18h00 ngày 06/01

Các khu phố 1, 2, 3, 5, 6 Thị trấn Ba Đồn; xã Quảng Long, Xưởng Cưa, cầu Quảng Thuận

Từ 07h00 đến 17h30 ngày 07/01

Quảng Văn, Quảng Minh, Quảng Sơn, Quảng Hoà, Quảng Lộc

Từ 13h30 đến 17h30 ngày 07/01

Các khu phố 1, 2, 5 thị trấn Ba Đồn; các xã Quảng Phúc, Quảng Thuận; thôn Thọ Đơn, Minh Lợi xã Quảng Thọ; Công ty sản xuất phân bón vi sinh Sông Gianh

Từ 06h30 đến 16h30 ngày 10/01

Các xã Quảng Hưng, Quảng Tiến; Quảng Phú, Quảng Đông, Quảng Kim, Quảng Hợp, Cảnh Dương, Quảng Châu, Quảng Tùng; khu vực cảng Hòn La

Từ 06h30 đến 17h30 ngày 11/01